RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)
Administratorem Państwa danych jest Nadruki Reklamowe Danpol Danuta Petersen z siedzibą w 51-413 Wrocław, ul. Kętrzyńska 56, tel. 71 347 93 53
Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratorów.
Przetwarzane dane zostały przekazane w związku z zamiarem nawiązania współpracy i realizacji wyznaczonych umową zadań i obejmują: imię i nazwisko, nazwę firmy, dane teleadresowe oraz NIP firmy.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych.